۱۳۸۷ مهر ۱۷, چهارشنبه

مجموعه ورزشی کاریان


کارفرما: صلاح الدین احمدی
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: کاریان، استان فارس

هیچ نظری موجود نیست: