ه‍.ش. ۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

توه‍.ش. ۱۳۸۸ اسفند ۱۱, سه‌شنبه

همایش مدرسه ایرانی

همایش ملی مدرسه ایرانی - معماری ایرانی
برگزار کننده: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
رتبه سوم، مدرسه بستک
کارفرما: آقای احمدی
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر پروژه: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
موقعیت: بستک، استان هرمزگان
تاریخ: 1387 تا کنون