۱۳۸۷ آذر ۲, شنبه

مجتمع مسکونی فرهنگیان


کارفرما: اوستا رضانیا
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری، امیر سلطانی
موقعیت: بندرعباس، استان هرمزگان
تاریخ: 1387

۱۳۸۷ آبان ۲۷, دوشنبه

مجموعه توریستی، تجاری بندر گز
کارفرما: W.J. TOWELL & CO
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
موقعیت: بندرگز، استان گرگان
تاریخ: 1387

۱۳۸۷ آبان ۲۲, چهارشنبه

مسجد جامع دلگشاکارفرما: انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنت بندرعباس
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
همکاران طراحی: مسعود منصوری، ناصر مجاور، امیر حمزه
موقعیت: بندرعباس، استان هرمزگان
تاریخ: 1387

۱۳۸۷ آبان ۱۳, دوشنبه

سفر به دمشق