۱۳۸۷ آبان ۲۷, دوشنبه

مجموعه توریستی، تجاری بندر گز
کارفرما: W.J. TOWELL & CO
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
موقعیت: بندرگز، استان گرگان
تاریخ: 1387

هیچ نظری موجود نیست: