۱۳۸۷ آذر ۲, شنبه

مجتمع مسکونی فرهنگیان


کارفرما: اوستا رضانیا
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری، امیر سلطانی
موقعیت: بندرعباس، استان هرمزگان
تاریخ: 1387