۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبه

برج مانا
کارفرما: اوستا رضانیا
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1387
موقعیت: بندرعباس، استان هرمزگان

۱۳۸۷ آبان ۴, شنبه

مجتمع تجاری،اداری امانی
کارفرما: شهرداری بندرعباس
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1387
موقعیت: بندرعباس، استان هرمزگان

۱۳۸۷ مهر ۲۸, یکشنبه

شهرک مسکونی زیتون2کارفرما: تجارتخانه جنوب
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: بندرلنگه و کنگ، استان هرمزگان

۱۳۸۷ مهر ۲۴, چهارشنبه

نیمسال اول 88-87
طرح معماری چهار
الف- موضوع طرح:
طراحي يك هتل 4 ستاره در زميني به مساحت تقريبي يك هكتار در ساحل گلشهر جنوبي شهر بندرعباس مد نظر است.

ب- برنامه فيزيكي
هتل مورد نظر داراي 150 اتاق به مساحت تقريبي 15.000 مترمربع است كه داراي 4 فضاي اصلي به شرح زير است:
- اتاق‌هاي ميهمان
- فضاهاي عمومي
- فضاهاي خدماتي
- فضاهاي سرپوشيده خارجي

تعيين جدول ريز فضاها و مساحت هر يك با توجه ضميمه‌هاي پيوست، به عهده دانشجو مي‌باشد.
ج- محدوديت و امكانات كالبدي طرح
سطح اشغال حداكثر 45% و ارتفاع ساختمان از زمين حداكثر 40 متر باشد.
با توجه به تراز آب‌هاي سطحي، در صورت وجود زيرزمين عمق آن از 2 متر بيشتر نباشد.

د- ويژگي‌هاي كالبدي و فضايي
- توجه به طرح به عنوان يك اثر شاخص (Land mark)
- تنظيم سلسله مراتب فضايي براي فضاهاي مختلف در مقياس خرد و كلان
- توجه به ورودي (يا ورودي‌ها) و الويت‌هاي حركتي
- توجه به نور طبيعي
- توجه به شاخص‌هاي معماري پايدار (Sustainable Architecture)
- تنظيم حركت‌هاي (Circulations) مردم با توجه به مقياس و موقعيت بخش‌هاي مختلف و تناسب آن با شار حركتي مردم
- استقرار سازه و انتخاب مصالح با در نظر گرفتن زلزله، آتش‌سوزي و ايمني

هـ‌- نحوه پيشبرد طرح
- هر طرح حاصل كار يك دانشجو خواهد بود.
- كارهاي تحقيقاتي مي‌تواند در گروه‌هاي 2 و 3 نفره انجام گيرد.
- از آنجا كه حضور تمامي افراد در مباحث درس و هنگام بررسي طرح‌ها از معيارهاي اصلي ارزيابي به شمار مي‌رود، حضور همه دانشجويان در كليه جلسات ضروري است.

و- برنامه ارائه درس
در اولين جلسات درسي موضوعات زير مورد توجه قرار خواهد گرفت:
- معرفي برنامه و توضيح در مورد شيوه پيشبرد طرح
- بحث‌هاي مقدماتي و توجيهي اهداف طرح
- مشخص نمودن موضوع تحقيق هر گروه كاري
- انتخاب نماينده كلاس به منظور هماهنگي امور آموزشي
- آماده سازي و مطالعه منابع مورد نياز طرح

مراحل مختلف ارائه مطالعات و طراحي‌هاي انجام شده و كيفيت ارائه آن طي چهار مرحله به شرح زير است:
1- معرفي و نقد يك بنا با كاربري مشابه موضوع طرح كه اين بررسي و تحليل بصورت شفاهي (Presentation) در كلاس با زمان تقريبي 15 دقيقه و با استفاده از نرم افزار Power Point ارائه خواهد شد. حاصل اين مطالعات بايد به صورت يك مقاله تحقيقي قابل چاپ (با فرمت مقاله) به انضمام CD متن مقاله و تصاوير، منابع و ماخذ و... ارائه گردد. مقاله بين 8 تا 10 صفحه (حدود 3500 كلمه) و در برگيرنده مقدمه،‌ هدف،‌ پيشينه، موضوع،‌ تشريح موضوع، ارائه مفاهيم جديد، تصاوير، نقشه‌ها و نتيجه‌گيري خواهد بود. كليه تصاوير بايد همراه با زيرنويس و بصورت مطرح شده در متن مقاله با ذكر ماخذ ارائه شوند.
2- معرفي مولفه‌هاي طرح، مباني كاربردي، اهداف، نقشه‌هاي كلي و مفاهيم (Concepts) شامل كروكي‌هاي معرف طراحي مفهومي (Conceptual Design) و استعاره‌هاي بنيادي طرح از طريق بيان گرافيكي،‌ اسكيس‌هاي اوليه (شامل طرح‌هاي نشان دهنده حجم كلي همراه با مصداق‌هاي كالبدي و شكلي و دياگرام‌هاي اوليه طراحي با رعايت كليه اصول گرافيكي و تركيبي در طول جلسات درس و در كلاس.
3- ارائه طرح مقدماتي شامل 4 برگ در اندازه 70*100 سانتيمتر شامل پلان‌هاي اصلي، نماها، مقاطع،‌ و ماكت حجمي.
4- ارائه نهايي طرح در اندازه 70*100 سانتيمتر شامل:
- پلان‌ها به مقياس 200/1
- دو مقطع از ساختمان به مقياس 200/1
- چهار نما از ساختمان به مقياس 200/1
- ماكت كامل طرح به مقياس 200/1
- پرسپكتيو و تصاوير سه بعدي فضاهاي خارجي و داخلي به همراه عكس‌هاي تهيه شده از ماكت
- تحويل لوح فشرده (CD) حاوي كليه نقشه‌ها و تصاوير سه بعدي با كيفيت مناسب

ز- معيارهاي ارزيابي نهايي طرح‌ها:
1- عوامل محتوايي
- ايده اصلي و كيفيت طرح معماري
- ابداع، خلاقيت، نوآوري و ابتكار
- زيبايي شناسي كلي طرح
- طراحي كلي ساختمان با توجه به ضرورت ارائه يك معماري شاخص
- كيفيت فضاهاي داخلي، شفافيت فضايي، گشايش‌هاي نوري و انعطاف پذيري
- انتخاب بهينه مصالح، سيستم تاسيسات و سازگاري آن با محيط و موضوع طرح
- توجه به پديده و پيشرفت‌هاي علمي جديد و استفاده از مطالعات كاربردي در طرح
- چگونگي رعايت عوامل محيطي و فرهنگي
- توجه به پوشش سبز و رعايت پايداري اكوسيستم
- بهره‌برداري از نور طبيعي (كيفي و كمي)
- رعايت اصول كاربردي و عملكردي بنا
- توجه به مقررات ملي ساختمان و رعايت ضوابط و معيارهاي ايمني، آتش‌سوزي و استفاده بهينه از انرژي

2- معيارهاي مرتبط با طرح ارائه شده:
- كميت و كيفيت نقشه‌ها
- توجه به اصول ارتباط تصويري،‌ رسم فني و گرافيك
- دقت و صحت مدارك، نقشه‌ها و نوشته‌ها رعايت ابعاد نقشه‌ها و مقياس‌هاي تعيين شده
- كيفيت تصاوير سه بعدي
- كيفيت ماكت و عكس‌هاي تهيه شده از ماكت

3- قضاوت و ارزيابي نهايي طرح‌ها:
- ارزيابي طرح‌ها در حضور هيات داوران متشكل از مدرس درس و داوران مدعو انجام خواهد شد.
- پس از اعلام ليست اوليه نمرات دانشجويان به مدت يك هفته جهت اعتراض مهلت خواهند داشت.

د- ضوابط اجرايي آموزشي:
- از آنجا كه كليه فعاليت هاي انجام شده در طول نيمسال تحصيلي از جمله تدوين و ارائه مقاله تحقيقي، طرح‌هاي ارائه شده در طول نيمسال تحصيلي و مشاركت در تمامي جلسات بخشي از اهداف درس بشمار مي‌رود ارزيابي نهايي درس براساس تمامي اين فعاليت‌ها انجام خواهد شد.

۱۳۸۷ مهر ۲۳, سه‌شنبه

مجتمع زیتون قشمکارفرما: آقای طاهری
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: قشم، استان هرمزگان

۱۳۸۷ مهر ۲۲, دوشنبه

مجتمع پاسارگاد


کارفرما: شرکت بازرگانی بین المللی بانک پاسارگاد
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراحان: مسعود منصوری، ناصر مجاور
تایخ: 1387
موقعیت: تهران، استان تهران

۱۳۸۷ مهر ۲۰, شنبه

خبر

برگزیده شدن طرح پیشنهادی مهندسان مشاور ارگ بم کرمان در مسابقه ایده پایه ای طرح "مجتمع فرهنگی - تفریحی-خدماتی پاسارگاد"
شرکت بازرگانی بین المللی بانک پاسارگاد، برای ساخت اولین مجتمع بزرگ فرهنگی-تغریحی-خدماتی تهران به مساحت تقریبی 130،000 متر مربع در زمینی به مساحت 15000 متر مربع، مسابقه ای را در دو مرحله بین 14 مشاور منتخب برگزار نمود.
امروز شنبه 20 مهرماه 1387 هیات داوران طرح پیشنهادی مهنسان مشاور ارگ بم کرمان را به همراه طرحهای مهندسان مشاور آتک و سینام برای راه یابی به دور دوم و تعیین طرح نهایی انتخاب کرد. در این مرحله سه مشاور برگزیده 45 روز فرصت دارند تا طرحشان را تکمیل و تدقیق کنند.
طرح پیشنهادی مهندسان مشاور ارگ بم کرمان متعاقبا در این وبلاگ معرفی می شود.

۱۳۸۷ مهر ۱۸, پنجشنبه

شهرک مسکونی زیتونکارفرما: تجارتخانه جنوب
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: بندرلنگه و کنگ، استان هرمزگان

۱۳۸۷ مهر ۱۷, چهارشنبه

مجتمع زیتون2 لارستانکارفرما: تجارتخانه جنوب
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: لار، استان فارس

مجموعه ورزشی کاریان


کارفرما: صلاح الدین احمدی
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: کاریان، استان فارس

مرکز آموزشی بستککارفرما: صلاح الدین احمدی
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: بستک، استان هرمزگان

۱۳۸۷ مهر ۱۶, سه‌شنبه

مجتمع تجاری زیتون لارستان

کارفرما: تجارتخانه جنوب
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: لار، استان فارس

تالار همایش شیروان


کارفرما: آقای فهیمی
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: شیروان، استان خراسان شمالی

مجتمع تجاری، اداری زاگرسکارفرما: صلاح الدین احمدی
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: بستک، استان هرمزگان

میدان خلیج فارس


کارفرما: شهرداری خور
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: خور، استان فارس

مسجد جامع سایه خوش
کارفرما: هیات امنا
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: پرهام بدر، مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: سایه خوش، استان هرمزگان

مجتمع تجاری پوراف


کارفرما: اوستا رضانیا
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: بندرعباس، استان هرمزگان

مجتمع تجاری، تفریحی صدفکارفرما: تجارتخانه جنوب
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1385
موقعیت: بندرعباس، استان هرمزگان