۱۳۸۷ آبان ۴, شنبه

مجتمع تجاری،اداری امانی
کارفرما: شهرداری بندرعباس
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1387
موقعیت: بندرعباس، استان هرمزگان

هیچ نظری موجود نیست: