۱۳۸۷ مهر ۲۲, دوشنبه

مجتمع پاسارگاد


کارفرما: شرکت بازرگانی بین المللی بانک پاسارگاد
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراحان: مسعود منصوری، ناصر مجاور
تایخ: 1387
موقعیت: تهران، استان تهران

هیچ نظری موجود نیست: