۱۳۸۸ آبان ۳, یکشنبه

صدای پا

آهوان تشنه سر برافراشتند
آب ازپوزه هاشان در برکه می چکید
صدای پای تو از پشت بوته ها بود...

۱۳۸۸ مهر ۲۵, شنبه

مجتمع تجاری بند گزکارفرما: شرکت آرمان طبیعت گرگان، W.J.TOWEL
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان، ارگ فرابوم هزاره ICM
مدیر طراحی: شهاب الدین ارفعی
طراح معماری: مسعود منصوری
همکاران طرح معماری: وحید کارآمد، زهرا کفایتی
سه بعدی کامپیوتری: امیر سلطانی
مدیر طراحی سازه: ایمان ذاکری
مدیر طراحی تاسیسات: بابک رستمی
موقعیت: بندرگز، استان گلستان
تاریخ: 1388

بهار

معجزه نبود صدایی که بهار را بشارت داد
تکثیر نفس های تو بود
درکوهسار سینه ام.