۱۳۸۸ شهریور ۳۰, دوشنبه

برنامه نیمسال اول 89-1388

طبق برنامه اعلام شده، واحدهای زیررا در نیمسال اول 89-1388 ارائه می کنم:
1- طرح معماری 4 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
2- طرح معماری 2 - دانشگاه پیام نوربندرعباس
3- پایان نامه - دانشگاه پیام نور بندرعباس
دانشجویانی که متقاضی شش ظرفیت درنظر گرفته شده برای اخذ واحد پایان نامه شده اند به ترتیب الفبا عبارتند از:
خانم ها: اسماعیلی، رفعتی، فراهانی، کیانی، نادری و یادگاری
نمرات پايانی طرح معماری3نمرات پایانی درس طرح معماری 3 دانشگاه پيام نور بندرعباس در نیمسال دوم 88-1387 با موضوع کتابخانه اعلام شد و پنج دانشجویی که بالاترین نمرات را کسب کردند به ترتیب زیر معرفی شدند:
1- الهام خرمیان 19/25
2- معصومه ذاکری 19/25
3-سهیل مستی 19/25
4- مینا نیکپور 19/25
5- مینا علیزاده 18/75

۱۳۸۸ شهریور ۱۳, جمعه

بوم گرایی در معماری معاصر خاورمیانه-5

خانه سفیر انگلستان در مسقط
طراح: Huckle Tweddell Partnership
کارفرما: UK Foreign and Commonwealth Office
موقعیت: مسقط، عمان
تاریخ: 1996

ICM

ICM که کوتاه شده International Citadel of Millennium است، شرکت خدمات مهندسی است که با نام فارسی "ارگ فرابوم هزاره" به ثبت رسیده است. این شرکت که چند ماهی است به راه افتاده را به اتفاق دو نفر از بهترین همکارانم "شهاب الدین ارفعی" و "شهریار یقینی" اداره می کنم.
رسالت اصلی این شرکت صدور خدمات مهندسی است و در حال حاضر دو پروژه اصلی آن در ارتباط با عمان و عراق است.
WWW.ICMENG.COM