۱۳۸۸ شهریور ۳۰, دوشنبه

نمرات پايانی طرح معماری3نمرات پایانی درس طرح معماری 3 دانشگاه پيام نور بندرعباس در نیمسال دوم 88-1387 با موضوع کتابخانه اعلام شد و پنج دانشجویی که بالاترین نمرات را کسب کردند به ترتیب زیر معرفی شدند:
1- الهام خرمیان 19/25
2- معصومه ذاکری 19/25
3-سهیل مستی 19/25
4- مینا نیکپور 19/25
5- مینا علیزاده 18/75

هیچ نظری موجود نیست: