۱۳۸۸ شهریور ۱۳, جمعه

ICM

ICM که کوتاه شده International Citadel of Millennium است، شرکت خدمات مهندسی است که با نام فارسی "ارگ فرابوم هزاره" به ثبت رسیده است. این شرکت که چند ماهی است به راه افتاده را به اتفاق دو نفر از بهترین همکارانم "شهاب الدین ارفعی" و "شهریار یقینی" اداره می کنم.
رسالت اصلی این شرکت صدور خدمات مهندسی است و در حال حاضر دو پروژه اصلی آن در ارتباط با عمان و عراق است.
WWW.ICMENG.COM

هیچ نظری موجود نیست: