۱۳۹۰ خرداد ۳۰, دوشنبه

روزی که سایت شدم

اسباب کشی به وب سایت حرفه معمار

۱۳۹۰ خرداد ۲۹, یکشنبه

سمفونی مردگان

یک قطعه از سمفونی مردگان، در خانه جدید.

۱۳۹۰ خرداد ۲۳, دوشنبه

در حال ساخت است

۱۳۹۰ خرداد ۲۱, شنبه

ناقوس جدایی

نگاهی به فیلم "جدایی نادر از سیمین" در خانه جدید

۱۳۹۰ خرداد ۱۷, سه‌شنبه

شهرما خانه ما