۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

بوم گرایی درمعماری معاصر خاور میانه -03
ویلای حمود
طراح: Rifat Chadirji
موقعیت: بغداد، عراق
تاریخ: 1972

۱۳۸۸ خرداد ۱۶, شنبه

سبز