۱۳۸۸ مهر ۲۵, شنبه

مجتمع تجاری بند گزکارفرما: شرکت آرمان طبیعت گرگان، W.J.TOWEL
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان، ارگ فرابوم هزاره ICM
مدیر طراحی: شهاب الدین ارفعی
طراح معماری: مسعود منصوری
همکاران طرح معماری: وحید کارآمد، زهرا کفایتی
سه بعدی کامپیوتری: امیر سلطانی
مدیر طراحی سازه: ایمان ذاکری
مدیر طراحی تاسیسات: بابک رستمی
موقعیت: بندرگز، استان گلستان
تاریخ: 1388