۱۳۸۷ مهر ۱۲, جمعه

مجموعه مسکونی تهرانک
برنده جایزه دوم
کارفرما: شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهریار یقینی، شهاب الدین ارفعی
طراحان : پرهام بدر، مسعود منصوری، ناصر مجاور
تاریخ: 1386
موقعیت: تهران، استان تهران

هیچ نظری موجود نیست: