۱۳۸۷ مهر ۲۳, سه‌شنبه

مجتمع زیتون قشمکارفرما: آقای طاهری
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: قشم، استان هرمزگان

هیچ نظری موجود نیست: