۱۳۸۷ مهر ۱۲, جمعه

گذز فرهنگی، تجاری


کارفرما: تجارتخانه جنوب
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: بندرعباس، استان هرمزگان

هیچ نظری موجود نیست: