۱۳۸۷ مهر ۲۸, یکشنبه

شهرک مسکونی زیتون2کارفرما: تجارتخانه جنوب
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: بندرلنگه و کنگ، استان هرمزگان