۱۳۸۷ مهر ۱۶, سه‌شنبه

مجتمع تجاری، تفریحی صدفکارفرما: تجارتخانه جنوب
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1385
موقعیت: بندرعباس، استان هرمزگان

هیچ نظری موجود نیست: