۱۳۸۷ مهر ۱۷, چهارشنبه

مرکز آموزشی بستککارفرما: صلاح الدین احمدی
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1386
موقعیت: بستک، استان هرمزگان

هیچ نظری موجود نیست: