۱۳۸۷ آبان ۲۲, چهارشنبه

مسجد جامع دلگشاکارفرما: انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنت بندرعباس
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
همکاران طراحی: مسعود منصوری، ناصر مجاور، امیر حمزه
موقعیت: بندرعباس، استان هرمزگان
تاریخ: 1387

هیچ نظری موجود نیست: