۱۳۸۷ مهر ۲, سه‌شنبه

دانشگاه مذاهب اسلامی


کارفرما: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراحان: پرهام بدر، مسعود منصوری، ناصر مجاور
تاریخ: 1385
موقعیت: کرج، استان تهران

هیچ نظری موجود نیست: