۱۳۸۷ شهریور ۳۰, شنبه

مجتمع فرهنگی،آموزشی اندیشه

کارفرما:هیات امنا
مشاور:مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
طرح:مسعود منصوری
تاریخ:1385
موقعیت:جناح، استان هرمزگان
هیچ نظری موجود نیست: