۱۳۸۷ شهریور ۳۰, شنبه

مجموعه اقامتی،درمانی المناخه
کارفرما: موسسه عبدالهادی عمر بافرط لتجاریه
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1384
موقعیت:مدینه منوره، عربستان

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خیلی سایت مزخرفیه که برای کارا یه پلان و نمای درست و حسابی وجود نداره.