۱۳۸۷ مهر ۳, چهارشنبه

سردر کارخانه سیمان لامرد


کارفرما: شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
طراح: مسعود منصوری
تاریخ: 1385
موقعیت: لامرد، استان فارس

هیچ نظری موجود نیست: