۱۳۸۷ مهر ۹, سه‌شنبه

کتابخانه مرکزی بم
کارفرما: سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهریار یقینی، شهاب الدین ارفعی
همکاران طراحی: مسعود منصوری، ناصر مجاور
تاریخ: 1385
موقعیت: بم، استان کرمان

هیچ نظری موجود نیست: