۱۳۸۸ بهمن ۳۰, جمعه

پرواز

پرنده ای که نشسته روی شاخه های تو،
پرواز را نمی خواهد.
تو را می خواهد که تکیده ایستاده ای تنها،
در این زمین بی حاصل لجوج
- در این دروغ بی انتها -
پرنده ای که پریده از شاخه های تو،
پرواز را نمی خواهد
تو را می خواهد هنوز...