۱۳۸۷ بهمن ۲۷, یکشنبه

کتابخانه مرکزی بندرلنگه
کتابخانه مرکزی بندرلنگه
کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرح: شهاب الدین ارفعی، شهریار یقینی
گروه طراحی: ناصر مجاور، مسعود منصوری، زهرا اسدی
ارائه کامپیوتری: امیر سلطانی، سمیرا کاظم پور
موقعیت: بندرلنگه، استان هرمزگان
تاریخ: 1387

هیچ نظری موجود نیست: