۱۳۸۷ اسفند ۱۰, شنبه

فراخوان -01

معرفی پروژه های معماری

علاقمندان می توانند پروژه های معماری خود را در دو بخش دانشجویی و اجرایی در این وبلاگ به نمایش بگذارند.

-اطلاعات مورد نیاز در بخش دانشجویی:
. تصاویر و نقشه های معرف پروژه
. محل پروژه و نقشه موقعیت
. نامهای پروژه، دانشجو، مدرس و دانشگاه محل تحصیل
. مساحت زمین و زیربنا
. تاریخ

-اطلاعات مورد نیاز در بخش اجرایی:
. تصاویر و نقشه های معرف پروژه
. محل پروژه و نقشه موقعیت
. نامهای پروژه، طراح و کارفرما
. مساحت زمین و زیربنا
. تاریخ


ارسال به آدرس : mansouri.arch@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: