۱۳۸۹ آذر ۱۴, یکشنبه

حرف های ناگفته

از التهاب ارغوانی ات پیداست
که حرف های ناگفته مرا
در آخرین لحظه آن سگ هار با تو گفته بود.

۱ نظر:

هیچکس گفت...

چرا حرفهایت را نگفته بودی تا محتاج آن سگ هار در آخرین لحظه شوم؟التهاب ارغوانی ام منظر نگاهت باد...