۱۳۸۸ فروردین ۲۱, جمعه

برج مسکونی کوثربرج مسکونی کوثر
کارفرما: آقای طاهری
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرح: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
همکاران طراحی: زهرا اسدی، نگار جوکار
ارائه کامپیوتری: امیر سلطانی
موقعیت: قشم، استان هرمزگان
تاریخ: 1387

هیچ نظری موجود نیست: