۱۳۸۷ دی ۲۹, یکشنبه

مجتمع زیتون III
مجتمع زیتون III
کارفرما: تجارتخانه جنوب
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرح: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
همکار طراح: زهرا اسدی
ارائه کامپیوتری: امیر سلطانی، سمیرا کاظم پور
موقعیت: چهارراه گفتگوی تمدنها- خیابان رسالت شمالی، بندرعباس، استان هرمزگان
تاریخ:1387

هیچ نظری موجود نیست: