۱۳۸۹ اسفند ۱۳, جمعه

زیبا

چند جمله ای درباره فیلم “زیبا” با عنوان اصلی Biutiful نوشته ام، اینجا.هیچ نظری موجود نیست: